Szkoła Liderów Miast

Ruszyła trzecia edycja programu „Przywództwo w samorządzie”

Trzecia edycja programu Przywództwa w Samorządzie ruszyła!  W programie bierze udział 36 osób – są to przedstawiciele następujących miast: Tłuszcz, Starogard Gdański, Myślenice, Karpacz, Grajewo, Sanok, Sandomierz, Kępno. W programie czynnie uczestniczą także 3 przedstawiciele grupy Veolia.  

Konferencja otwierająca odbyła się w Hotelu Green Graden w Falentach w dniu 20.05.2022 i poświęcona była tematom przywództwa w sytuacji kryzysu i rezyliencji, a także aktualnym wyzwaniom. Uczestników powitali Magdalena Bezulska (Prezes Veolia Term), oraz Przemysław Radwan-Rohrenschef (Prezes Fundacji Szkoła-Liderów).  

Następnie w panelu “Kryzys uchodźczy w miastach – perspektywa i rekomendacje Zespołu ds. Uchodźców Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego” udział wzięli Janusz Cieszyński (Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, członek zespołu ds. uchodźców z Ukrainy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) oraz Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Współprzewodniczący zespołu ds. Uchodźców z Ukrainy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).  

Marcin Wojdat (Z-ca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, były sekretarz miasta st. Warszawy) opowiedział o roli przywództwa samorządowego w kontekście budowania prężności miasta i odporności na kryzysy. 

 W drugiej części przyglądaliśmy się bezpieczeństwu energetycznemu małych i średnich miast w obliczu zewnętrznych turbulencji. Opowiadali o nim Marcin Orłowski (Dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu) oraz Kamil Wyszkowski (Przedstawiciel krajowy, Dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland). 

Nie zabrakło także integracji i pracy warsztatowej. Trenerki z Fundacji Szkoła Liderów przeprowadziły uczestników i uczestniczki przez trening liderski. Podczas ćwiczeń outdoorowych mogli przyjrzeć się zagadnieniom przywództwa, zaangażowania, pracy zespołowej a także zmierzyć z własnymi wyzwaniami.  

Przed uczestnikami i uczestniczkami jeszcze 7 zjazdów on-line.