Szkoła Liderów Miast

 

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny Fundacji Veolii Polska pt. Czasy niepewności – jak w nich budować rezyliencję miast?, który odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Poniedziałek, 11 kwietnia, godz. 13.10, Hotel Gołębiewski, Mikołajki

Ostatnie lata pokazują, że czasy przewidywalności skończyły się. Zmiany, które ostatnio następują, nie tylko są szybsze, niż kilka dekad temu, ale przede wszystkim nadchodzą niespodziewanie, nagle i z wielką siłą. Wymagają także natychmiastowych rozwiązań i odpornych systemów, które muszą być elastyczne i skalowalne. Pokazała nam to pandemia koronawirusa, pokazała nam to sytuacja na Ukrainie, w końcu pokazuje nam to katastrofa klimatyczna. 2022 rok choć miał być lepszy od poprzednich dwóch, znów wystawił na próbę przede wszystkim miasta oraz ich liderów i liderki. Jak wobec tych zagrożeń powinni postępować współcześni liderzy? Jakie strategie przyjąć, aby budować odporność społeczności i własną? Jakie jeszcze turbulencje nas czekają i czy można się na nie przygotować?

Paneliści:

Prowadzenie:

Dorota Zawadzka- Stępniak (Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan)O panelistach:

Marta Majewska – burmistrz miasta Hrubieszowa, adwokat, samorządowiec, wykładowca. Absolwentka Szkoły Liderów, Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz  prawa amerykańskiego na Chicago Kent College of Law,  Executive- Master of Business Administration w WSM w Warszawie. Jest członkiem założycielem Hrubieszowskiej Rady Kobiet.

Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Jest autorem metodologii i współautorem raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspertem NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2019). Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego członkiem Association of Professional Futurists oraz World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dalida Gepfert Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Poznań SA. Wieloletnia manager w zakresie budowy i restrukturyzacji organizacji, wdrożeń systemów IT oraz podnoszenia jakości usług dla klientów, m.in. Grupy Vattenfall, PZU i ENEA SA. Od sześciu lat związana z Veolia Energia Poznań SA. Od stycznia 2019 r. jako Prezes tej spółki odpowiada za nadzorowanie projektów strategicznych i zarządzanie zmianą.

Krystyna Danilecka–Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska od 2018, wcześniej Wiceprezydentka, radna 5 kadencji. Doświadczona menager z bogatą praktyką w profesjonalnym kierowaniu zespołem. Jej osobowość i doświadczenie czynią ją wyjątkowo sprawną w kierowaniu zespołem w delikatnych sprawach związanych z administracją. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsiębiorczyni i wieloletnia działaczka samorządowa. W roku 2005 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Bartłomiej Orzeł- Pełnomocnik ds. programu Czyste Powietrze, KPRM. Działalność społeczną rozpoczął w Nowym Sączu od stworzenia Ośrodka Studiów o Mieście oraz Sądeckiego Alarmu Smogowego,
z ramienia SAS delegat do zespołu ekspertów przy RPO. Podczas studiów pełnił funkcję m.in. członka komisji rewizyjnej Klubu Jagiellońskiego, był także współzałożycielem portalu Jagiellonski24, publicystą w Gospodarce, „Uważam Rze”. Od 2015 r. związany z rolnictwem – współpracownik Instytutu Gospodarki Rolnej i Świata Rolnika – laureat nagrody specjalnej w Konkursie Grabskiego. W latach 2018-2020 członek Zespołu Ekspertów Prezesa Rady Ministrów, następnie z-ca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu.

Dorota Zawadzka-Stępniak jest dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan od stycznia 2020r. Jest członkinią grup roboczych ds. energii i klimatu w BusinessEurope oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obecnie wspiera przedsiębiorców prywatnych w realizacji wyzwań strategicznych i regulacyjnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. Dorota jest stypendystką polsko-niemieckiego programu dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska oraz absolwentką 29 Szkoły Liderów Politycznych.


Partnerem merytorycznym panelu jest Fundacja Szkoła Liderów.