Szkoła Liderów Miast

„Przywództwo w samorządzie” to jedyny w Polsce bezpłatny program szkoleniowy dla liderów samorządowych przygotowany w oparciu o koncepcję rezyliencji miejskiej. Od 2020 r. Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska wspierają samorządowców w rozwoju ich umiejętności przywódczych. .

Pierwszy zjazd w ramach programu szkoleniowego „Przywództwo w samorządzie” odbył się 19 i 20 maja 2022 r. To już trzecia edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które ma za zadanie zbudowanie odporności na kryzysy miast poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów. Program stworzony został z myślą o samorządach. Stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń i poznania metod działania w sytuacjach kryzysowych. Porusza kwestie związane z przedsięwzięciami i inwestycjami, które warto wprowadzić, aby mieszkańcom żyło się lepiej.
Program merytoryczny „Przywództwo w samorządzie” inspiruje się metodą opracowaną przez ARUP dla inicjatywy 100 Resilient Cities, która to kompleksowo pokazuje w oparciu o jakie dziedziny można budować rezyliencję miejską. Są nimi: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrostan i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo.
W latach 2020 i 2021 w programie wzięło udział 68 uczestników z 18 miejscowości z całej Polski. Wśród absolwentów znalazło się 11 burmistrzów, 8 zastępców burmistrza i 3 zastępców prezydenta miast. Oprócz nich – urzędnicy wysokiego szczebla, czyli osoby mające wpływ na rozwój miast. W 2022 r. w gronie uczestników znaleźli się przedstawiciele: Sanoka, Karpacza, Grajewa, Tłuszcza, Stargardu Gdańskiego, Kępna, Myślenic i Sandomierza.
Inauguracja trzeciej edycji programu trwała dwa dni. Pierwszego odbył się trening liderski, drugiego – konferencja inauguracyjna. Podczas konferencji, Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu i Przemysław Radwan-Röhrenschef – prezes Fundacji Szkoła Liderów, wzięli udział w dyskusji dotyczącej kryzysu uchodźczego w miastach. Następnie Marcin Wojdat, zastępca dyrektora biura Unii Metropolii Polskich, podczas swojego wystąpienia mówił o roli przywództwa samorządowego w kontekście budowania prężności miast i ich odporności na kryzys. Marcin Orłowski, dyrektor operacyjny Veolia oraz Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, podzielili się z uczestnikami informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego małych i średnich miast w obliczu zewnętrznych turbulencji.

Paweł Bednarczyk
burmistrz Tłuszcza

Jestem burmistrzem od 12 lat i z przykrością muszę stwierdzić, że wcześniej nie było tego typu szkoleń. Myślę, że osoby pracujące w samorządzie mają problemy z podejmowaniem nagłych i obarczonym dużym ryzykiem decyzji. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy w jaki sposób to robić. Wraz z moim zespołem chcemy dowiedzieć się czegoś więcej w tej kwestii.
Po udziale w programie spodziewamy się, tego, że będziemy mieli inny pogląd na podejmowane przez nas działania. Dwa dni szkolenia umożliwiły nam osobisty kontakt z samorządowcami z całej Polski. Mogliśmy wymienić doświadczenia, spojrzeć na pewne kwestie z innej perspektywy. Każdy samorząd jest inny, każdy działa w inny sposób, dzięki takim spotkaniom możemy podzielić się dobrymi praktykami.

Marcin Marzec
burmistrz Sandomierza

Jeżeli człowiek się nie rozwija i stoi w miejscu to znaczy, że się cofa. Jeżeli myślimy o naszych samorządach poważnie i chcemy, żeby nasze małe ojczyzny się rozwijały to sami musimy również inwestować w siebie. Na pewno ten program daje ogromne możliwości. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się więcej o sobie samym. Jakie są nasze silne strony, jakie są nasze słabe strony, co wymaga jeszcze poprawy, a wszystko to robimy po to, żeby zadbać w przyszłości naszych mieszkańców.
Jestem burmistrzem dopiero pierwszą kadencję, dzięki takim spotkaniom mam okazję poznać kolegów, którzy są już kilka kadencji włodarzami miast, czerpię od nich wiedzę. Nie ma studiów, które przygotowują do zawodu burmistrza czy prezydenta miasta, tego wszystkiego musimy nauczyć się w trakcie wykonywania naszej funkcji.
Odnośnie samego programu to bardzo dużo wiedzy dostarczają warsztaty i ćwiczenia stawiające na współpracę w grupie. Stawiane nam zadania rozwiązywaliśmy wspólnie. Bardzo często okazywało się, że nie jest to łatwe, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny poziom doświadczenia. Jednak poprzez to obcowanie z obcymi ludźmi, z którymi widzimy się pierwszy raz, mieliśmy okazję do przełamania pewnych barier, obaw, lęków i otworzenie się na drugiego człowieka.

Małgorzata Gruchała
Starogard Gdański

Zajęcia ciekawe, warsztaty bardzo inspirujące, innowacyjne. Myślę, że struktura urzędowa musi ulec pewnej zmianie. Wsłuchiwanie się od dołu zarówno w potrzeby mieszkańców jak i pracowników są bardzo istotne. Tak naprawdę to każdy na wpływ na to co się dzieje w mieście, to nie jest tak, że tylko sami włodarze wiedzą co chcą. To mieszkańcy determinują ich działania.
Praktyczne warsztaty pokazały, że jeżeli nie widzimy tego co jest przed nami to jest bardzo trudno znaleźć optymalne rozwiązanie. Brak horyzontu zmusza nas do poszukania rozwiązań najpierw w sobie. Warsztaty pokazały również, że nie każdy może rozumieć wszystko tak samo jak my. Dlatego komunikacja pełni w tym wszystkim tak ważną rolę.