Szkoła Liderów Miast

„Przywództwo w samorządzie” to jedyny w Polsce program szkoleniowy dla liderów samorządowych, przygotowany w oparciu o koncepcję rezyliencji miejskiej, czyli odporności miast i zdolności do odradzania w momentach kryzysowych. W ramach programu samorządowcy rozwijają swoje umiejętności przywódcze. Stanowi on też przestrzeń do wymiany doświadczeń i poznania metod działania w sytuacjach kryzysowych. Uczestnikom pozwala podzielić się ich unikatową perspektywą w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, adaptacji miast do zmian klimatu czy z zakresu przywództwa w sferze publicznej. Wśród poruszanej tematyki znajdują się m.in zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, PPP na rzecz środowiska naturalnego w mieście i poprawy jego efektywności energetycznej czy komunikowanie inwestycji wrażliwych społecznie. 

-Dlaczego warto pracować z liderami i liderkami samorządowymi? Bo znajdują się w przestrzeni między polityką a ludźmi. Muszą dostrzegać lokalne wyzwania społeczne i gospodarcze, ale też codzienne, indywidualne, ludzkie sprawy. Właściwe godzenie przez nich tych ról stanowi o jakości przywództwa w mieście. Nasz program to towarzyszenie im w tym procesie. – mówi Przemysław Radwan-Rohrenschef – prezes Fundacji Szkoła Liderów. 

Program merytoryczny „Przywództwo w samorządzie” inspiruje się metodą opracowaną przez ARUP dla inicjatywy 100 Resilient Cities. Została zainicjowana przez Fundację Rockefellera. Jej celem jest kompleksowe ukazanie dziedzin, w oparciu o które można budować rezyliencję miast. Zgodnie z City Resilient Index są nimi: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrostan i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo. Zajęcia zostały oparte o metodę Action Learning, która zakłada prezentację wybranego problemu, a następnie jego wspólną analizę przez uczestników, dyskusję oraz podsumowanie i prezentację wniosków. 

Długoletnia współpraca z samorządami utwierdziła nas w przekonaniu, że lokalnym liderom zależy na nieustannym wzmacnianiu swoich kompetencji, zarówno poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami biznesu, jak i kontakty z innymi samorządowcami. Dlatego powstał program „Przywództwo w Samorządzie”, który stanowi platformę dla wspólnego poszukiwania skutecznych recept na bieżące wyzwania wobec których stają miasta – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak prezes zarządu Fundacja Veolia Polska. – Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują dziś miasta to czas niespotykanych wcześniej kryzysów – dlatego tak ważne jest wspieranie rezyliencji miejskiej we wszystkich jej aspektach – to od niej będzie zależała umiejętność wychodzenia z kryzysów i radzenia sobie podczas kolejnych, niespodziewanych turbulencji, które na pewną będą mieć miejsce  – dodaje. 

Veolia term ma w swoje DNA wpisane partnerstwo z samorządami, a nasza wieloletnia współpraca ze społecznościami lokalnymi utwierdza nas w przekonaniu, że tylko współdziałanie na rzecz rozwoju miast może przynieść długofalowe korzyści ich mieszkańcom. Kluczem do tego, aby miasta były odporne na bieżące i przyszłe kryzysy są synergie lokalne. W ich ramach swoje role do odegrania mają samorządy, biznes i NGO. Proces integracji projektów lokalnych i inicjatyw miejskich, które zwiększają rezyliencję miast wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa, którego także i my się uczymy w ramach programu „Przywództwo w Samorządzie” – mówi Magdalena Bezulska, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Veolia term S.A., Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska. 

Spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu odbyło się 17-18 listopada w Warszawie. W ramach wydarzenia uczestnicy wysłuchali wykładu Kacpra Nosarzewskiego z 4CF Strategic Foresight pt. “Scenariusze dla miast – czego nauczą nas kryzysy”. Wśród zaproszonych panelistów pojawili się także Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa oraz Anita Sowińska, Posłanka na Sejm RP, Członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  W 3. edycji programu uczestniczyli przedstawiciele: Sanoka, Karpacza, Grajewa, Tłuszcza, Starogardu Gdańskiego, Kępna, Myślenic i Sandomierza. Dotychczas w programie udział wzięło łącznie 104 samorządowców z 26 miejscowości.

– “Przywództwo w Samorządzie” jest dla nas platformą, która sprawia, że wychodzimy poza obszar swojej gminy, powiatu, a nawet województwa i mamy miejsce oraz przestrzeń, aby spojrzeć na wyzwania w gminie z perspektywy innych włodarzy. Czasy się zmieniają i zmienia się również samorząd, który musi być skuteczny, nowoczesny i potrafiący efektywnie zarządzać zespołem – mówi Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza.  

– Wierzę że udział w tym przedsięwzięciu pozwoli nam na lepszą, a przede wszystkim bardziej efektywną pracę na rzecz naszych mieszkańców. Nawiązaliśmy też bardzo dobre kontakty z wieloma samorządami, organizacjami pozarządowymi, a także otoczeniem biznesu, które mam nadzieję jak najszybciej przełożą się na konkretne działania dla miasta. – mówi Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.

Program Przywództwo w Samorządzie od 2020 roku realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska, we współpracy z Veolia term.