Szkoła Liderów Miast

W czwartek, 4 listopada 2021 odbył się uroczysty finał programu „Przywództwo w Samorządzie”. W drugiej edycji projektu wzięło udział 35 samorządowców z 8 miast i 1 gminy wiejskiej. Wydarzenie uświetnił wykład prof. Rafała Matyi i podcastera Marcina Żebrowskiego.

Jesteśmy niezwykle przejęci, że spotykamy się dziś, aby podsumować półroczny cykl spotkań nt. przywództwa i rezyliencji miejskiej. Mimo tego, że rok ten nie był łaskawy, udało nam się spotkać aż osiem razy, w tym raz na żywo w Żyrardowie, aby choć na chwilę przeżyć wspólnotę doświadczeń – rozpoczęła spotkanie koordynatorka projektu i trenerka Agnieszka Muras.

Program Przywództwo w Samorządzie jest dla nas, organizatorów niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Nie tylko dlatego, że uczestniczą w nim liderzy polskich miast, kreatorzy zmian i frontmeni kryzysów, ale także dlatego, że jego wykluwanie i realizacja trafiła na czas pandemii koronawirusa, która dowiodła nam, jak ważne jest rozmawianie z decydentami na temat niepewnej przyszłości, nieokreślonych kryzysów czy czarnych łabędzi. Te niesprzyjające warunki przypomniały nam jak ważne jest wzmacnianie w samorządowcach umiejętności przywódczych, trenowanie zachowań, które mogą sprzyjać rozwiązywaniu trudności – tych nagłych i tych pełzających. Tym bardziej cieszymy się, że Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska w tym wspólnym przedsięwzięciu mogą te kwestie wspierać – dodała Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów, Katarzyna Czayka-Chełmińska.

Program „Przywództwo w Samorządzie” to jedyny w Polsce program rozwojowy dla samorządowców, którego metodyka oparta jest na kategorii świadomego przywództwa i rezyliencji miejskiej. Ma za zadanie wspierać uczestników poprzez wzmacnianie ich kompetencji i wiedzy, a także otwierać ich na niepewną przyszłość, w celu tworzenia prężnych, antykruchych i odpornych na kryzysy miast. Jest to także program wymiany doświadczeń, problemów i wiedzy władz miejskich w celu ułatwienia rozwiązywania przeciwności i budowania środowiska wsparcia.

W drugiej edycji przedsięwzięcia wzięli udział znakomici goście i eksperci. Wśród nich: Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, Posłanka na Sejm RP Anita Sowińska, Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza, Tomasz Andrukiewicz – prezydent Miasta Ełku i członek ZMP, Marek Wójcik – ekspert ds. zdrowia publicznego ZMP, Weronika Michalak – dyrektorka HEAL Polska, Bartosz Mysiorski – Dentons, Magdalena Kubecka – wykładowczyni SWPS, Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzno, Adam Drobniak – profesor UE w Katowicach, prof. Rafał Matyja – UE w Krakowie.

Fundacja Veolia Polska współpracuje z samorządami aby upowszechniać  ideę zrównoważonego rozwoju w polskich miastach. To, że obrany przez nas kierunek jest właściwy, pokazuje niesłabnące zainteresowanie projektem „Przywództwo w Samorządzie”, po stronie władz samorządowych. Jesteśmy dumni, że do grona absolwentów naszego programu dołącza tak wielu ciekawych i zdeterminowanych, aby zmieniać na lepsze przestrzeń miejską samorządowców. Ich zaangażowanie pokazuje także niezwykłe zrozumienie potrzeby  budowania miast odpornych na nieprzewidziane zmiany –  komentuje Prezeska Fundacji Veolia Polska, Izabela Rakuć-Kochaniak.

W imieniu Veolii term, partnera biznesowego projektu, gratuluję uczestnikom zakończenia cyklu szkoleniowego przygotowanego przez obie fundacje i podziękować za okazane zaufanie. Naszą ambicją jest budowanie jak najbardziej partnerskich relacji z samorządem lokalnym. Jesteśmy częścią krwioobiegu miast dostarczając mieszkańcom ciepło i energię do ich domów.  Sprawia to, że do naszej pracy podchodzimy w sposób misyjny i z pełnym poczuciem odpowiedzialności. Wiąże się to także z przewidywaniem zmian i wyzwań jakie stoją przed miastami . To właśnie jest obszar, który Państwa – władze miejskie i nas łączy. Oprócz dostarczania podstawowych dóbr dla mieszkańców, zależy nam, by tam gdzie jest to możliwe, wspierać naszych partnerów. Pandemia bardzo mocno pokazała jak możemy być użyteczni . Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę, aby miasta, w których działamy były jeszcze bardziej przygotowane na przyszłe wyzwania poprzez swoich liderów – podsumowała cały projekt Magdalena Bezulska, Prezeska Veolii term S.A.