Szkoła Liderów Miast

Czy w czasach dynamicznych, nieprzewidywalnych zmian warto poświęcać czas i energię na programy

szkoleniowe? Jak wzmacniać kompetencje liderskie i wspierać zespół przy natłoku pilnych spraw?

Odpowiedzi dostarcza program Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska „Przywództwo
w samorządzie”.

Uczestnictwo w programie daje mi możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządami, wzorowania się na dobrych praktykach i jednocześnie doskonalenia wiedzy zawodowej. Program merytorycznie dostosowany jest do aktualnych potrzeb jednostki samorządu terytorialnego – mówi burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski.

Podoba mi się, że poziom merytoryczny, poza trenerami, tworzą sami uczestnicy – dodaje Piotr Wójtowicz, naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Za nami połowa 3. edycji programu. Podczas czterech zjazdów szkoleniowych, poświęconych przywództwu w sytuacji kryzysu i rezyliencji, a także aktualnym wyzwaniom i roli przywództwa samorządowego w kontekście budowania prężności miasta i odporności na kryzysy, uczestnicy mieli okazję spotkać się z ekspertami i praktykami samorządowymi, a także podzielić się doświadczeniami i wiedzą. Wśród gości zjazdów i ekspertów programu znaleźli się m.in. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Marcin Wojdat, zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, Marcin Orłowski, dyrektor operacyjny Veolia, Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland czy dr hab. Adam Drobniak.

W programie wykorzystywane jest innowacyjne narzędzie Action Learning, tj. proces zespołowego dostarczania rozwiązań w odpowiedzi na złożone, realne problemy, w którym uczestnicy podejmują konkretne działania, refleksję nad nimi i uczą się w trakcie pracy. Sesje Action Learning poprzedzone są indywidualnymi spotkaniami diagnostycznymi dla miast, które pozwalają ich przedstawicielom przygotować się do procesu zmian. Następnie, podczas zjazdów, omawiane są wybrane u wyzwania przed którymi stoją przedstawiciele miast. W 3. edycji programu były to m.in. pogodzenie interesów turystów
i mieszkańców, wzrastające koszty ciepła w miastach oraz konieczność wzmocnienia reputacji urzędników samorządowych.

Oprócz wsparcia dla samorządów w postaci eksperckiego doradztwa, pracy na case studies oraz ciekawych i angażujących dyskusji, każdy z uczestników może liczyć na unikalne testy Extended DISC, które w prosty i konkretny sposób pomagają zrozumieć styl pracy, komunikacji, zarządzania i kooperacji nas i naszych współpracowników.

Dla mnie najważniejszy temat to analiza DISC. To inny sposób poznania siebie, swoich możliwości mocnych i słabych stron. Ale również analiza innych osób i umiejętność prowadzenia z nimi rozmów, rozwiązywania problemów – mówi Małgorzata Gruchała ze Starogardu Gdańskiego.

Dzięki połączeniu sił dwóch podmiotów, Fundacji Veolia Polska i Szkoły Liderów, projekt „Przywództwo
w samorządzie” w pełni odpowiada na potrzeby lokalnych liderek i liderów: wzmacnia przywództwo
w samorządzie, odporność miast i podpowiada rozwiązania technologiczne, które sprawdzają się
w  trudnym czasie. Oba podmioty wnoszą unikatową perspektywę – Fundacja Veolia Polska dzieli się doświadczeniem i wiedzą z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i adaptacji miast do zmian klimatu, a Fundacja Szkoła Liderów – z zakresu przywództwa w sferze publicznej.

W ten sposób tworzą pełne, komplementarne partnerstwo i zwiększają swoje możliwości oddziaływania
i adekwatnego wspierania liderów polskich miast.

Przedruk publikacji z Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, październik 2022