Szkoła Liderów Miast

Absolwenci 1. edycji „Przywództwa w samorządzie” spotkali się w Warszawie

W wydarzeniu wzięli udział burmistrzowie i urzędnicy wysokiego szczebla m.in. Hrubieszowa, Kraśnika, Chrzanowa, Zgorzelca. Wszyscy są absolwentami pierwszej, pilotażowej edycji programu „Przywództwo w samorządzie”, organizowanego przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska, która ze względu na pandemię SARS-COV-2 odbyła się całkowicie online.  

W ramach wizyty w Warszawie uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji, podczas której mieli swoje wystąpienia:  
Krzysztof Kwiatkowski (Senator RP), Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy), Bartosz Sokoliński (Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu). Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracą Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy.

Program Przywództwo w samorządzie rozwija umiejętności liderskie samorządowców, pozwala poznać naturalne predyspozycje i mechanizmy współpracy z innymi. Dodatkowo, jako pierwszy w Polsce, poświęcony jest zagadnieniu rezyliencji miejskiej (prężności i odporności na kryzysy). Pozwala samorządowcom dostrzec obszary, w których miasta mają małą odporność, a także wyciągać wnioski na przyszłość w celu lepszego radzenia sobie z przeciwnościami. Daje narzędzia do tego, aby skuteczniej przewidywać także nieoczekiwane szoki i przekuwać je w szanse.  

Pandemia koronawirusa wymusiła na organizatorach przygotowania programu on-line, który w rzeczy samej był emanacją rezyliencji. Nie tylko taka formuła pozwoliła na udział miast odległych od siebie ponad 500 km, ale także pozwoliła na zaproszenie zagranicznych specjalistów, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniami.